Giới thiệu Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương

Đăng ngày 07/06/2016 - 1.955 lượt xem
Giới thiệu Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương

Hội có con dấu, tài khoản riêng và hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động và có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên là Hội viên của Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương, Hội chịu sự quản lí nhà nước, của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Hội Công chứng viên đăng ký trụ sở hoạt động tại địa chỉ của phòng công chứng Số 1: Số 469 đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tại đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2022, Ban chấp hành Hội gồm 07 thành viên là: bà Nguyễn Thị Phương Ngọc (Chủ tịch Hội); bà Phạm Thị Mỹ Lệ   (Phó chủ tịch thường trực); ông Đoàn Cao Thái (Phó chủ tịch); ông Nguyễn Hữu Tài (Ủy viên); bà Vương Thị Nhất Thủy ( Ủy viên); ông Phan Ngọc Sa (Ủy viên), bà Nguyễn Thị Hồng Phúc (Ủy viên) và ban kiểm tra khen thưởng kỷ luật gồm 05 thành viên là: bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Bà Phạm Thị Mỹ Lệ (Trưởng tiểu ban); Ông Từ Minh Tuấn (Phó tiểu ban); Ông Lưu Sử Trọng Nghiêm (Thành viên); Ông Đoàn Cao Thái (Thành viên); Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc (Thành viên).