Bồi dưỡng NVCC 2024

Đăng ngày 22/12/2023 - 295 lượt xem

Về việc bồi dưỡng NVCC năm 2023

Xem thêm các bài viết khác cùng chủ đề

Viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế (18/07/2024) Di chúc và các vấn đề pháp lý liên quan (08/05/2024) Thư mời bồi dưỡng NVCC 2024 (05/04/2024) Công văn số 88/BTV Hiệp hội CCV Việt Nam (28/02/2024) Công văn về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động công chứng (12/01/2024) Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (21/12/2023) Quyết định số 1159/QĐ-UBND (18/12/2023) Danh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023 (27/11/2023) Công văn số 57/HCCV về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng (15/11/2023) Về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ công chứng (17/07/2023) Lấy ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) (13/07/2023) 1178/QĐ-STP Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam (03/07/2023) Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (11/05/2023) Chấn chỉnh trong hoạt động công chứng (06/04/2023) Về việc gửi ý kiến khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề công chứng (08/02/2023) Danh sách công chứng viên, chuyên viên tham gia chương trình bồi dưỡng NVCC 2022 tại Bình Dương (27/12/2022) Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ 2 (19/12/2022) Thư mời về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022 (20/09/2022) Công văn số 1705/GM-STP Giấy mời họp nội dung liên quan đến kinh phí Phần mềm Quản lý công chứng (15/09/2022) Về việc lấy ý kiến về dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đố​i với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (06/07/2022)