Di chúc và các vấn đề pháp lý liên quan

Đăng ngày 08/05/2024 - 205 lượt xem

Di chúc và các vấn đề pháp lý liên quan (xem chi tiết)

Xem thêm các bài viết khác cùng chủ đề

Viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế (18/07/2024) Thư mời bồi dưỡng NVCC 2024 (05/04/2024) Công văn số 88/BTV Hiệp hội CCV Việt Nam (28/02/2024) Công văn về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động công chứng (12/01/2024) Bồi dưỡng NVCC 2024 (22/12/2023) Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (21/12/2023) Quyết định số 1159/QĐ-UBND (18/12/2023) Danh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023 (27/11/2023) Công văn số 57/HCCV về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng (15/11/2023) Về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ công chứng (17/07/2023) Lấy ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) (13/07/2023) 1178/QĐ-STP Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam (03/07/2023) Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (11/05/2023) Chấn chỉnh trong hoạt động công chứng (06/04/2023) Về việc gửi ý kiến khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề công chứng (08/02/2023) Danh sách công chứng viên, chuyên viên tham gia chương trình bồi dưỡng NVCC 2022 tại Bình Dương (27/12/2022) Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ 2 (19/12/2022) Thư mời về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022 (20/09/2022) Công văn số 1705/GM-STP Giấy mời họp nội dung liên quan đến kinh phí Phần mềm Quản lý công chứng (15/09/2022) Về việc lấy ý kiến về dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đố​i với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (06/07/2022)